Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy Speed Horse.

 • Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem cbdpro.pl jest firma Speed Horse, ul. Raginisa 6 lok 15, 01-317 Warszawa, NIP 522-292-09-62, Regon 368901028.
 • Sklep internetowy firmy Speed Horse umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sprzedający umożliwia dokonanie zapłaty z góry lub przy odbiorze towaru.
 • Zamówienia w sklepie www.cbdpro.pl można dokonać pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia/Rejestracja konta, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Speed Horse zastrzega sobie możliwość zmiany opisów i cen towarów oraz ich wycofywania i dodawania.
 • Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich. Firma Speed Horse jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT, więc nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Każdy Kupujący otrzymuje rachunek.
 • Składając zamówienie i/lub zakładając konto użytkownika Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Speed Horse danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Wyraża także zgodę na otrzymywanie ofert reklamowych na adres e-mail. Oferty reklamowe będą dotyczyć tylko i wyłącznie promocji i nowości w sklepie Speed Horse.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail oraz potwierdzenie zamówienia. Do potwierdzenia zamówienia służy odnośnik wysyłany na podany adres e-mail, wysyłany automatycznie po złożeniu zamówienia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu, braku towaru, wykrycia błędu w treści oferty lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 • Zamówienia złożone po godzinie 13:00 traktowane są jak złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 • Wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie lub otwarcie podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest protokół potwierdzony przez osobę doręczającą przesyłkę.
 • Termin ostatecznego doręczenia towaru zależny jest od firmy kurierskiej. Za ewentualne opóźnienia nie odpowiadamy.
 • Wpłaty z góry należy dokonać w terminie do 3 dni roboczych – decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Po w/w terminie Sprzedający nie jest związany zamówieniem i może zaoferować towar innym nabywcom.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego używania towaru.
 • Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru. Warunkiem odstąpienia jest poinformowanie o tym Sprzedającego, zwrot kosztów za przesyłkę kurierską oraz zwrot towaru na własny koszt do siedziby firmy Speed Horse. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym – nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony lub niekompletny. Dotyczy to także opakowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany dowód zakupu (rachunek) oraz podać numer konta bankowego, na który ma zostać wykonany zwrot pieniędzy. Przelew zostanie wykonany w ciągu 7 dni roboczych. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 • Na podstawie art. 72 par. 2 Kodeksu Cywilnego, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia kosztów poniesionych w związku z zamówieniem, w szczególności kosztów pakowania i wysyłki.
 • Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w sklepie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.